ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.

Δεν ορίστηκε εικόνα

Διευθυντής - Εκδότης του Μακεδονικού Ημερολογίου.