ΣΙΜΨΑΣ ΜΑΡ. Γ.

Δεν ορίστηκε εικόνα

Αρχιπλοίαρχος.