ΣΑΜΙΟΣ Κ. Μ.

Δεν ορίστηκε εικόνα

Επιθεωρητής των δασών. Διευθυντής του τμήματος των δασών και καθηγητής στο Ε.Μ.Π