ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Δεν ορίστηκε εικόνα

Ο Ανέστης Λογοθέτης (Πύργος της Ανατολικής Ρωμυλίας 1921 - Βιέννη 1994), πρωτοποριακός συνθέτης, ανήκει σε εκείνους που εισήγαγαν στη δεκαετία του 1950 οπτικά σύμβολα σε μια νέα μουσική σημειογραφία, την οποία ονόμασε "γραφική" και "πολυμορφική", που μπορεί να διαβαστεί με ποικίλους τρόπους, με αποτέλεσμα κάθε εκτέλεση του ίδιου μουσικού κειμένου να είναι διαφορετική.