ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.

Δεν ορίστηκε εικόνα

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.