Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν

Εν Κωνσταντινούπολει, εκ της τυπογραφίας Κάστρου 1835, 286 σελίδες, 8ο Δερματόδετο
SKU: 13079

Περιγραφή

Μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων.

Μεταφρασθέν δε εις το νέον της μουσικής σύστημα παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.

Σχετικά Βιβλία