Το Ναυτικό μας Τεύχος 50

Έκδοση ΓΕΝ, Έτος Τέταρτον, Απρίλιος 1951, 46 σελίδες, 8ο
SKU: 19127

Περιγραφή

Μηνιαίο Περιοδικό του Βασιλικού ναυτικού. Περιεχόμενα: Κόντογλου, Ξενόπουλος, Μιχαηλίδης - Νουάρος,

Κακογιάννης, Καιροφύλλας, Ζάππας, κ.α.

Σχετικά Βιβλία