Πρακτική Γεωμετρία

Εκδόσεις ΟΕΣΒ, Αθήνα 1949, 150 σελίδες, 8ο χαρτόδετο
SKU: 05286

Περιγραφή

Δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων. Μεταπολεμικό σχολικό βιβλίο Γεωμετρίας.

Σχετικά Βιβλία