Μεγάλη Στοιχειώδης Άλγεβρα

Εκδοτικός Οίκος Τζάκα - Δελαγραμμάτικα, Αθήνα 1947, 294 σελίδες, 8ο
SKU: 05278

Περιγραφή

Προς χρήσιν των μαθητών των πρακτικών Λυκείων, Γυμνασίων και των υποψηφίων

διά τας ανώτατας σχολάς του Κράτους.

Σχετικά Βιβλία