Εθνικό Ωδείον (1926)

Δελτίον του Σχολικού Έτους 1928 - 1929, Αθήνα 1928, 40 σελίδες, 8ο
SKU: 07049

Περιγραφή

Περιλαμβάνει: Πεπραγμένα Παρελθόντος έτους, Διδάσκον Προσωπικό, Οργανισμός, Συναυλίαι, Παραρτήματα και Δίδακτρα.

Σχετικά Βιβλία