Ιστορία Ετερο - Χρονολογική της Νήσου Κύπρου

Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, 354 σελίδες, 8ο
Συγγραφέας: ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
SKU: 08947

Περιγραφή

Τόμος Α΄: Από τους πανάρχαιους χρόνους μέχρι τον Μ. Αλέξανδρο (332 π.Χ.).

Ιστορία, ιστορική γεωγραφία, τα αρχαία χρόνια.

Σχετικά Βιβλία