Ρωμαίοι Άρχοντες της Επαρχίας Μακεδονίας τόμοι 2

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1971 - 1977, 228 + 278 σελίδες, 8ο
SKU: 08814

Περιγραφή

Μέρος Α΄: Απότης ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148 - 27 π.Χ.)

Μέρος Β΄: Από του Αυγούστου μέχρι του Διοκλητιανού (27 π.Χ. - 284 μ.Χ.).

Με 5 αναδιπλούμενους χάρτες, πίνακες και παραρτήματα.

Σχετικά Βιβλία