Μανιάτικα Ιστορικά Στιχουργήματα

Αθήναι 1964, 240 σελίδες, μικρό 8ο
Συγγραφέας: ΝΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
SKU: 08220

Περιγραφή

Εκδιδόμενα εκ χειρογράφων κωδίκων με προλεγόμενα και σημειώσεις υπό Σωκρ. Β. Κουγέα ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Νικήτας Νηφάκης, (1748 - 1818 περίπου), υπήρξε ένας από τους Σατιριογράφους της εποχής με καταγωγή από τη Λακωνία.

Σχετικά Βιβλία