Η Δίωξις της Πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον

Εν Αθήναις 1973, 256 + 170 σελίδες, 8ο
SKU: 19231

Περιγραφή

Κατά την πρώτην Καποδιστριακήν Περίοδον 1828 - 1829. Μέρος Α΄: Η δίωξη της Πειρατείας και

Μέρος Β΄: Το θαλάσσιο δικαστήριο. Η δίωξη από την ελληνική κυβέρνηση και τις ξένες δυνάμεις, το θαλάσσιο δικαστήριο

και οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν. Παράρτημα με έγγραφα, βιβλιογραφία και εθρετήριο ονομάτων.

Διατριβή επί διδακτορία.

Σχετικά Βιβλία