Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους Μέσους Χρόνους (285 - 1354)

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1980, 490 σελίδες, 8ο
Συγγραφέας: ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
SKU: 09506

Περιγραφή

Μακεδονική Βιβλιοθήκη Νο 55. Προβυζαντινή Περίοδος (285 - 395 μ.Χ.), Πρωτοβυαζντινή περίοδος (395 - 641 μ.Χ.)

και Κύρια Βυζαντινή περίοδος (641 - 1354 μ.Χ.). Με εικόνες εκτός κειμένου, βιβλιογραφία, αναδιπλούμενους χάρτες και ευρετήριο.

Σχετικά Βιβλία