Βυζαντιναί Μελέται Β΄

Εκδότης Παπαζήσης, Αθήνα 1946, 250 σελίδες, 8ο
Συγγραφέας: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞ.
SKU: 14366
Sales price 40,00 €
Στο καλάθι

Περιγραφή

Αι Σλαβικαί επιδρομαί εις την Ελλάδα και η πολιτική του Βυζαντίου. Οι Σλάβοι την

εποχή του Βυζαντίου, η εδαφική διαμόρφωση της Βαλκανικής, φυλές και έθνη, η γλώσσα.

Η πολιτική του Βυζαντίου έναντι των Σλάβων.

Σχετικά Βιβλία