Η Δυτική Ευρώπη κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους

Αυτοέκδοση Αθήνα 1959, 180 σελίδες, 8ο
SKU: 09808

Περιγραφή

Εθνική διαμόρφωσις - Κοινωνική εξέλιξις - Πολιτισμός. Η κατάλυση του Ρωμαϊκού κράτους, Καρλομάγνος, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία,

η Φιλοσοφία και τα πρώτα πανεπίστήμια. Η Μεσαιωνική τέχνη.

 

Σχετικά Βιβλία