Έκκλησις προς την Κυβέρνησιν και την Βουλήν περί Εξυγιάσεως της Χώρας από των Ελειογενών Πυρετών

Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Εστία 1907, 54 σελίδες, 8ο
SKU: 19410

Περιγραφή

Σύλλογος προς περιστολήν των Ελωδών νόσων. Σχέδιο νόμου περί πωλήσεως της κινίνης, εκθέσεις, Ιταλικοί νομοι, κλπ.

Σχετικά Βιβλία