Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους

Εν Αθήναις 1933, 174 σελίδες, μικρό 8ο
Συγγραφέας: ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
SKU: 14288

Περιγραφή

Εκδίδονται αρωγή της επιτροπής του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Αδ. Κοραή υπό

Θεμ. Βουλίδου. Με πίνακα λέξεων του προσωρινού πολιτεύματος της Ελλάδος μετά των σημειώσεων.

Σχετικά Βιβλία