Σπογγαλιευτική Δραστηριότητα και Κοινωνική Συγκρότηση στο Νησί της Καλύμνου

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2014, 436 σελίδες, 8ο
Συγγραφέας: ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
SKU: 03482

Περιγραφή

19ος - 20ος αιώνας. Ινστιτούτο Ιστορικών ερευνών. Η Κάλυμνος και οι δραστηριότητες των κατοίκων της,

η Σπογγαλιευτική "βιομηχανία", οι κυνηγοί των βυθών, η κοινωνική συγκρότηση.

Σε 300 μόλις αντίτυπα.

Σχετικά Βιβλία