Η Σοσιαλιστική Σκέψη στην Ελλάδα Τόμος Β΄ Ι & ΙΙ

Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1991, 504 + 550 σελίδες, 8ο
Συγγραφέας: ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SKU: 04631

Περιγραφή

Από το 1875 ως το 1974. Ιδέες και κινήσεις για την οικονομική και πολιτική οργάνωση

της εργατικής τάξης (1907 - 1925).

Μέρος Α΄: Από το Κοινωνικό μας ζήτημα στην ιδρυτική γενιά του ΣΕΚΕ.

Μέρος Β΄: Από το ΣΕΚΕ στο ΚΚΕ.

Σχετικά Βιβλία