Καλιαρντά

Εκδόσεις Πλειάς, Αθήνα 1974, 192 σελίδες, 8ο
SKU: 14363

Περιγραφή

Ήτοι, το γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων. Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα.

Β΄έκδοση αναπαραγωγή της πρώτης.

Σχετικά Βιβλία