Η Ιόνιος Ακαδημία

Αθήνα 1949, 108 σελίδες, 8ο
SKU: 04775

Περιγραφή

Ο ιδρυτής αυτής Κόμις Γύλφορδ. Οι καθηγηταί και σπουδασταί αυτής.

Ανάτυπο εκ του πανηγυρικού τεύχους της ελληνικής δημιουργίας. Με εικόνες.

Σχετικά Βιβλία